BrugsVilkår

Ved at bruge dette websted, accepterer du og er bundet af de vilkår og betingelser, der er fremsat i dette dokument. Galleri Puls Art forbeholder sig ret til at modificere, ændre eller på anden måde opdatere disse vilkår fra tid til anden. Hvis du ikke er enig med nogen af de nedenstående betingelser, skal du ikke bruge dette websted ..


Din brug af hjemmesiden

Med mindre andet er specificeret, stilles hjemmesiden til rådighed til personlig eller ikke-kommerciel brug. Du må ikke ændre, distribuere, transmittere, vise, præsentere, gengive, publicere, licensere, danne afledte værker fra, overføre eller sælge information, software, produkter eller service, du har fået fra hjemmesiden. Du må vise og elektronisk kopiere, downloade og udskrive papirkopier af dele af materiale, du finder på hjemmesiden, til egen ikke-kommerciel brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter nogle meddelelser vedrørende ophavsret, varemærker eller anden ejendomsret. Al anden brug af materialer på hjemmesiden, inklusive men ikke begrænset til ændring, gengivelse, distribuering, ny offentliggørelse, udstilling eller transmission af indholdet på denne hjemmeside er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Galleri Puls Art.
Alle materialer, du downloader, inklusive men ikke begrænset til, filer, grafik, data eller andet indhold, ejes af Galleri Puls Art eller dennes licensgivere. Når du downloader disse materialer, stilles de til rådighed for dig af Galleri Puls Art under en licens, som er genkaldelig. Galleri Puls Art bibeholder fuld og hel adkomst til softwaren og til al dertilhørende immaterialret. Du må ikke gendistribuere eller sælge materialet, ej heller må du baglæns-konstruere, demontere eller på anden vis konvertere det til nogen anden form, som er anvendelig.


Link til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan have links til andre hjemmesider på internettet. Galleri Puls Art tager ikke ansvar for disse hjemmesider, og du tager adgang til disse på eget ansvar. Galleri Puls Art støtter eller godkender ikke eventuelle produkter eller informationer tilbudt på hjemmesider, som du tager adgang til gennem denne hjemmeside.


GENERELT

enhver henvendelse til Galleri Puls Art omhandle disse betingelser sendes til:
Galleri Puls Art
Boyesgade 17, 1622 København V
info@galleripulsart.dk